Ce semnifica varsta de 25 de ani, din punct de vedere spiritual

Ce semnifica varsta de 25 de ani, din punct de vedere spiritual

Autor: Anonim

Vărsta de 25 de ani poate însemna aşezarea mesajului vieţii tale în adâncul tău ca să te poată consolida mai departe, sau respingerea acelui mesaj.

Aici vorbim de mesajul lui Dumnezeu către om, dar şi de mersul istoriei lumii comparative cu lucrarea pe care o face El în lume. Nu putem vorbi de semnificaţia autentică a numerelor, decât doar dacă-L punem pe Dumnezeu în centrul problemelor. Căci El le rezolvă cum ştie mai bine, deoarce L-a dat pe Fiul Său. Cum putem face acest lucru? Prin credinţă că Scriptura este Cuvântul Său, scrisoarea de dragoste către noi, pentru a ne îndruma, sfătui, povăţui, călăuzi, inspira, învăţa, educa şi tot ceea ce trebuieşte a putea avea un caracter corespunzător Împărăţiei Fiului dragostei Sale.

Dacă ai această vârstă şi ai trecut prin experienţe dure ale vieţii, deşi pare o vârstă destul de necoaptă, alegând ca să-ţi revizuieşti viaţa şi văzând că oamenii au atâta nevoie de a-L cunoaşte, tocmai ca să vadă ce perspectivă nebănuită pot să prindă, atunci poţi să ai deja un mesaj al vieţii de la Dumnezeu fixat şi să-L urmezi cu toată inima, cu tot getul, cu tot sufletul şi cu toată puterea, adică omul întreg să-L iubească, pentru a putea ca să crească sămânţa şi a se dezvolta planta până se încarcă cu roade îmbelşugate, dând astfel slavă Celui care merită. Vedem în Biblie că alţii cu vârstă chiar mai mica de 25 de ani au fost folosiţi de Dumnezeu. Vârsta de 25 de ani este o vârstă cu o mare însemnătate spirituala. Vedem rezolvarea problemei celei de a parta generaţie, dar şi punerea temeliei pentru a fi drept prin credinţă, fixându-ne în mesajul lui Dumnezeu. Înţelegem că noi trăim in a parte generaţie în sensul special? Ne-am fixat noi în mesajul lui Dumnezeu venit din cer? Suntem conştienţi de chemarea sfântă şi măreaţă a Sa pentru noi? Dacă aceste lucruri se asociază chiat cu această vârstă, atunci cu atât mai mult am o semnificaţi chiar eu însumi. Pot deveni un semn prin care Dumnezeu vrea ca să lucreze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *